Kiến trúc sư José Rafael Moneo Vallés

José Rafael Moneo Vallés, kiến trúc sư, nhà lý thuyết kiến trúc, một giáo sư đại học Tây Ba Nha. Và hôm nay, chính là kỷ niệm ngày sinh của ông: 09/05/1937 (adsbygoogle = window.adsbygoogle

506 lượt xem + Xem tiếp
1 2 3 17